News - Dukhaco Company Limited

News - Dukhaco Company Limited

News - Dukhaco Company Limited

News - Dukhaco Company Limited

News - Dukhaco Company Limited
News - Dukhaco Company Limited

News

Túi làm từ vải không dệt giúp bảo vệ môi trường

Túi làm từ vải không dệt giúp bảo vệ môi trường

Last time: 30-01-2015 09:53:21 AM - Watched: 10604

Ở châu Âu, những loại túi mới như túi PP dệt hay túi vải không dệt được ra đời để thay thế túi nilon. Một số công ty ở Việt Nam như CP nhựa Rạng Đông, BKC cũng cũng bắt đầu sản xuất loại sản phẩm này nhưng vẫn chưa được nhiều người quan tâm sử dụng.