CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
  • CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
  • CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
  • CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
  • CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
  • CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
  • CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
  • CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
  • CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
  • CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

Công ty TNHH Dũng Khanh chúng tôi chuyên sản xuất chế biến kinh doanh các sản phẩm gỗ xuất khẩu, nhằm mang lại lợi ích cho công ty, người lao động. Tất cả CBCNV chúng tôi phấn đấu:

1. Hướng đến thõa mản yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. Thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

3. Thiết lập và theo dõi mục tiêu chất lượng, tiết kiệm, giảm chi phí thừa tại các đơn vị và toàn công ty.

 

Xem thêm

Tin tức & tuyển dụng

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:02513.966.778 / 0251 222 8168

Ms. HàHỗ trợ trực tuyến qua skype

Điện thoại:+84 37.555.8168

Ms. RoseHỗ trợ trực tuyến qua skype

Điện thoại:+84 938384349

Email:thanhha@dukhaco.com