Quy trình sản xuất - CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

Quy trình sản xuất - CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

Quy trình sản xuất - CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

Quy trình sản xuất - CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

Quy trình sản xuất - CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH
Quy trình sản xuất - CÔNG TY TNHH DŨNG KHANH

Quy trình sản xuất

Phôi

Phôi

Đăng lúc: 01-04-2016 12:48:33 PM - Đã xem: 0

Production process: Timber Kiln Dry => Wood working => Component Shaping => Assembling & Sanding => Finishing => Warehouse